גמלת סיעוד

ביטוח סיעוד

פרק י' בחוק הביטוח הלאומי קובע:

גמלת סיעוד – גמלה חודשית להשתתפות בתשלום בעד שירותי סיעוד:

מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות יום-יום, או הזקוק להשגחה – זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה לקצבת יחיד מלאה;

בוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות יום-יום, או הזקוק להשגחה מתמדת – זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה ל-150% מקצבת יחיד מלאה.

שירותי סיעוד – מיועדים לסייע בביצוע פעולות יום יום או השגחה או ניהול משק הבית.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.

גמלת סיעוד

ביטוח סיעוד

פרק י' בחוק הביטוח הלאומי קובע:

 

גמלת סיעוד – גמלה חודשית להשתתפות בתשלום בעד שירותי סיעוד:

מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות יום-יום, או הזקוק להשגחה – זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה לקצבת יחיד מלאה;

בוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות יום-יום, או הזקוק להשגחה מתמדת – זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה ל-150% מקצבת יחיד מלאה.

 

שירותי סיעוד – מיועדים לסייע בביצוע פעולות יום יום או השגחה או ניהול משק הבית.