זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד

פרק ח' בחוק הביטוח הלאומי קובע כדלקמן:

עובד שמעבידו פשט את הרגל, או שהחברה בה הוא עבד התפרקה, או שהשותפות או העמותה התפרקה – יכול לפנות למוסד וזה ישלם חוב לעובד או לקופת גמל.

סכום חוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים שמעבידו חייב לו, עד סכום שלא יעלה על השכר הממוצע כפול עשר לגבי כל עובד.

סכום החוב שמעבידו של עובד חייב לקופת הגמל, עד סכום שלא יעלה על סכום השווה לשכר הממוצע כפול שניים לגבי כל עובד.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.