מרוץ סמכויות

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה?

בענייני המעמד האישי ישנם עניינים המצויים בסמכות מקבילה הן של בית הדין הרבני והן של בית המשפט לענייני משפחה. הדעה הרווחת היא כי לבעל עדיף לתבוע בבית הדין הרבני בעוד לאישה כדאי יותר לתבוע בבית המשפט לענייני משפחה.

התשובה לשאלה זו אינה חד משמעית, והיא שונה ממקרה למקרה, והדבר תלוי במספר גורמים כגון: בצד המעוניין בגירושין, בסעדים המבוקשים, בהרכב השופטים וכיו"ב.

לדוגמא:

אישה התובעת מזונות עבורה ועבור ילדיה ניתן לומר כי בית המשפט לענייני משפחה יטה בדרך כלל לפסוק סכומים גבוהים יותר מבית הדין הרבני.

לעומת זאת, במקרה בו בעל מבקש לפרק את השיתוף בדירת המגורים ולחלק את התמורה בין הצדדים יטה בית המשפט לענייני משפחה לפעול בצורה עניינית ומהירה יותר מבית הדין הרבני.

הבדלים אלו הנם הגורם העיקרי למושג המוכר "מרוץ סמכויות".

ישנם מקרים רבים בהם מנהלים הצדדים הליכים בשתי הערכאות במקביל, כשלמשל הגירושין והמזונות נדונים בפני בית הדין הרבני וסוגיית רכוש הצדדים נדונה בבית המשפט לענייני משפחה.

חשוב לדעת כי לא בכל מקרה בו הקדים הבעל והגיש תביעה מוקדמת יותר לגירושין בבית הדין הרבני וכרך לתביעת הגירושין עניינים נוספים כגון משמורת קטינים, נושאים רכושיים, מזונות אישה וכו', יתבררו אלה גם בבית הדין הרבני.

 

לצורך קניית הסמכות צריך הבעל להוכיח שעמד בשלושה תנאים מקדמיים:

את כנות תביעת הגירושין.

שהכריכה נעשתה כדין.

שהכריכה הייתה כנה.

במקרים בהם הבעל לא הוכיח שלושה תנאים אלה לא קנה בית הדין הרבני את הסמכות לדון בנושאים שנכרכו לתביעת הגירושין שהגיש.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד אסף מאור, בטלפון נייד: 050-6413999 או בטלפון המשרד: 08-9102050.