סעדים זמניים

 

במסגרת התביעות המוגשות על ידי הצדדים לבית המשפט לענייני משפחה ו/או לבית הדין הרבני הרבני, ניתנים גם סעדי זמניים אשר מטרתם העיקרית היא להגן הן על זכויות כספיות (הברחת כספים, הברחת רכוש) והן למנוע מאחד הצדדים במקרים חמורים יותר לברוח עם ילדיו מן הארץ.

מתן הסעדים הזמניים על ידי בית המשפט ו/או על ידי בית הדין הרבני נועדו למנוע מצב שצד הזוכה בתביעתו לא יעמוד בפני שוקת שבורה ולא יוכל לממש את פסק הדין, ומטרתם ברוב המקרים הנה לשמר מצב קיים ולא להביא לשינויים במצב עובר להגשת התביעות.

צו לעיכוב יציאה מן הארץ:

סעד זה ניתן הן על ידי בית המשפט לענייני משפחה והן על ידי בית הדין הרבני.

בית המשפט לענייני משפחה מעכב יציאתם של קטינים בכדי למנוע את הברחתם מן הארץ על ידי אחד ההורים ללא הסכמת ההורה השני.

סעד זה ניתן גם כנגד מי שחייב במזונות (בדרך כלל האב) על מנת למנוע מצב שבו האב יברח לחו"ל וישאיר את ילדיו ללא מזונות וללא כל אפשרות לגבותם.

כיום, לאור חקיקתו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מרשים בתי המשפט על קבלת סעד זה ודורשים מהמבקש להוכיח כי ישנו חשש ממשי לבריחתו של האב מן הארץ.

בית הדין הרבני נותן סעד זה כנגד כל אחד מבני הזוג כדי למנוע בריחתם לחו"ל והשארת אישה עגונה או גבר ללא גט פיטורין.

עיקול זמני:

סעד זה ניתן על כספים או על רכוש (כספים, דירה, זכויות סוציאליות, רכב, מניות ו/או נכסים בעלי ערך כלכלי) וזאת כדי להבטיח  בדרך כלל  תשלום מזונות על ידי האב.

צווים אלו ניתן בדרך כלל לקבל לפני שהבעל יודע על עצם הגשת התביעה ובכך להבטיח כי אף צד לא יגרום לדילול נכסים ו/או כספים מקופת המשפחה. יודגש כי העיקול הנו ברישום בלבד.

תקנות בית המשפט לענייני משפחה מתירות לעקל סכום השווה לשנתיים של תשלום מזונות.

צו מניעה זמני:

כאשר בין הצדדים קיימות מחלוקות בענייני רכוש וישנו חשש כי אחד הצדדים ינבה להבריח רכוש מנכסי המשפחה ניתן באמצעות סעד זה למנוע הברחת רכוש מכל מין וסוג שהוא ו/או כספים עד לברור התביעה הרכושית שהוגשה על ידי אחד מבני הזוג שבה הוא טוען לבעלות על הרכוש ו/או הכספים הרשומים על שם בן הזוג האחר.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד אסף מאור, בטלפון נייד: 050-6413999 או בטלפון המשרד: 08-9102050.