עריכת צוואה

%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%90%d7%94כאשר אדם הולך לעולמו הוא אינו לוקח עמו דבר ומשאיר הכול אחריו …

מי יקבל את אותם הדברים שהשאיר אחריו המנוח ?

במידה והמנוח הותיר אחריו צוואה, הוא ורק הוא הקובע מה ייעשה עם נכסיו ורכושו לאחר לכתו.

אם אין צוואה בנמצא, חוק הירושה הוא שיקבע את אופן החלוקה של נכסיו ורכושו של המנוח.

צוואה ניתן לערוך במספר אופנים:

צוואה בעדים: זו צורת הצוואה הנפוצה ביותר, לפיה חותמים המצווה ושני עדים על הצוואה, בנוכחות המצווה.

צוואה בכתב יד: נערכת בכתב ידו של המצווה ונחתמת על ידו בצירוף תאריך החתימה.
צוואה בפני רשות : נערכת בפני נוטריון, שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי.

צוואת שכיב מרע : נמסרת בעל פה בפני שני עדים על ידי אדם העומד בפני מוות מיידי.

צוואות תעשנה מרצון חופשי וללא השפעה ו/או כפיה בלתי הוגנים ו/או לחץ של היורשים על המצווה.

על מנת שצוואה תהיה תקפה עליה לעמוד במספר תנאים מקדמיים כגון:

המצווה חייב להיות כשיר, שאינו פסול דין והינו בן למעלה מגיל 18.

המצווה אינו יכול להתחייב שלא לשנות צוואתו – שכן כל אדם חופשי לשנות צוואתו בכל עת!

הצוואה האחרונה והכשירה של המנוח היא הקובעת.

הצוואה צריכה להיות ברורה ומובנת ושאינה משתמעת לשתי פנים.

לנהנה עפ"י צוואה אסור לקחת כל חלק בעריכתה ולא להיות עד לעשייתה ואם עשה כן הוראת הצוואה לטובתו / לטובת בן זוגו תהא בטלה.

צוואה חדשה הסותרת את הוראות צוואה קודמת של המנוח רואים אותה כמבטלת את אותן הוראות הצוואה הקודמת.

למי כדאי לערוך צוואה?

מוריש המבקש להוריש את רכושו קודם לבן/בת זוגתו, ורק לאחר מותו/ה לילדיו, ולהבטיח בכך כי בן/בת הזוג  לא יהיו נתונים לחסדי הילדים/החתן/הכלה.

בני זוג נמצאים בהליך גירושים – צוואה תבטיח כי הרכוש לא יעבור לידיו של בן הזוג הלא רצוי.

נישואין שניים – צוואה תבטיח את כוונתו של המנוח להגן על ילדיו מנישואיו הקודמים.

אדם בעל רכוש – צוואה תבטיח את אופן חלוקת רכושו, התנאים בחלוקה בשונה מחוק הירושה.

במקרה של בני זוג ידועים בציבור.

מי ישמור את צוואה?

לצורך קיום הצוואה לאחר פטירתו של המצווה יש להשאיר צוואה מקורית.

צוואה זו יכולה להיות מופקדת אצל אדם המהימן על המצווה, שידאג לקיום צוואתו (בני משפחה, עו"ד וכו').

בנוסף, המלצתנו היא להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות תמורת תשלום אגרה.

יודגש כי הפקדת הצוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה אינה מבטיחה כי המסמך המופקד הוא אכן צוואה בת-תוקף הממלא אחר הדרישות הצורניות והאחרות הצריכות לצוואה אלא רק את מועד עריכת הצוואה במקרה שהדבר אינו ברור מהצוואה עצמה.

יתרונות הצוואה

צוואה הנה הדרך הנוחה והבטוחה להבטיח שרצונו של אדם ימומש לאחר מותו.

צוואה הנה הדרך הנוחה למניעת מאבקי ירושה.

צוואה הנה הדרך הנוחה לתכנון מס עתידי ליורשים.

צוואה הנה הדרך הנוחה לייחד נכסים ספציפיים ליורשים מסוימים

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד אסף מאור, בטלפון נייד: 050-6413999 או בטלפון המשרד: 08-9102050.