שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988

החוק מבטיח יחס זהה לגברים ולנשים בכל תחום הקשור לעבודה ולקבלה לעבודה.

החוק אוסר להפלות בין עובדים, בין השאר, בשל:

מין

נטייה מינית

הריון

היותם הורים

מעמד אישי (היות אדם רווק, נשוי, גרוש או אלמן)

גיל

גזע

מוצא

לאומיות

דת

השקפה

השתייכות מפלגתית

שירות מילואים.

מה אסור?

אסור להפלות בעניינים הבאים:

*פרסום מודעת "דרושים".

*קבלה לעבודה.

*תנאי עבודה.

*קידום.

*הכשרה או השתלמות מקצועית.

*פיטורין או פיצויי פיטורין.

*הטבות ותשלומים הקשורים לתנאי פרישה.

האמור חל גם על המעסיק וגם על קבלן כוח אדם.

הפלייה רואים גם כקביעת תנאים שלא ממין העניין.

סמכויות בית הדין לעבודה

לבית-הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות חוק זה, והוא רשאי –

  1. לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין;
  2. ליתן צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת;

התיישנות זכות תביעה

ניתן לתבוע עד 12 חודשים מיום התגבשות העילה לתביעה.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.