שכר הנוטריון נקבע בהודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשע"ו – 2015 ומתעדכן מדי שנה.
להלן שכר שירותי הנוטריון החל מיום 01.01.2021.
על כל הסכומים יש להוסיף מע"מ.

אימות חתימה
אימות חתימת יחיד 165 ש"ח
כל חתימה של חותם נוסף על אותו המסמך 66 ₪
כל העתק נוסף על הראשון 66 ₪

אישור העתק צילומי של מסמך
לעמוד הראשון 66 ₪
לכל עמוד נוסף 5 ₪
כל העתק נוסף על הראשון
לעמוד הראשון 21 ₪
לכל עמוד נוסף 5 ₪

אישור נכונות של תרגום
עד מאה מילים ראשונות בתרגום 209 ₪
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן עד אלף מילים 165 ₪
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף 80 ₪
המילים הראשונות
כל אישור נוסף על הראשון 66 ₪

אישור צוואה
לחותם ראשון 241 ש"ח
לכל חותם נוסף 123 ₪
כל אישור נוסף על הראשון 74 ₪

אימות הסכם ממון
לאישור הראשון 367 ₪
כל אישור נוסף על הראשון 64 ₪

קבלה ואישור של תצהיר
למצהיר ראשון 165 ₪
לכל מצהיר נוסף 67 ₪
כל אישור נוסף על הראשון 66 ₪

עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי
כל דין שלא במשרד הנוטריון – נוסף על השכר הנקוב לעיל
לשעה הראשונה או חלק ממנה 537 ₪
לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 167 ₪

עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין
בין השעות 19:00 עד 08:00 למחרת או בימי מנוחה
ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע לעיל.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.