שכר שווה לעובדת ולעובד

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996

כללי

חוק זה נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה.

שכר ותנאים נלווים שווים

אם העובד והעובדת מבצעים עבודה שווה בעיקרה או שוות ערך, הם זכאים לשכר שווה ולאותן הטבות, תנאים נלווים, החזרי הוצאות, רכב וכל גמול אחר.

עבודה שוות ערך

יראו עבודה כשוות ערך לחברתה, אף אם הן אינן אותן עבודות או עבודות השוות בעיקרן זו לזו, אם הן בעלות משקל שווה, בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות הנדרשים לביצוען ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהם הן מבוצעות.

שוני המתחייב ממהות העבודה

אין מניעה לשוני אם הוא מתחייב ממהות העבודה, איכותה, התפוקה, הוותק, ההכשרה, ההשכלה, ובתנאי שאין בשוני משום אפליה מטעמי מין.

מסירת מידע מאת המעביד

מעביד ימסור לעובדו, לפי דרישת העובד, מידע לענין חוק זה בדבר רמות שכר של עובדים המועסקים אצלו, לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים, ובלבד שהמעביד אינו חייב למסור מידע אלא במידה הדרושה לפי הענין, שיימנע מגילוי פרטים מזהים של עובדים.

איסור התנייה

זכותו של עובד לפי חוק זה, אינה ניתנת להתניה או לויתור בכל מסמך ו/או חוזה.

סמכות בית הדין

לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בתובענות לפי חוק זה.

בתובענה לפי חוק זה רשאי בית הדין לעבודה, על פי בקשת אחד הצדדים, למנות מומחה לניתוח עיסוקים מטעמו של בית הדין, אשר יחווה את דעתו לענין השאלה האם העבודות שבמחלוקת הן אותן עבודות, עבודות שוות בעיקרן או עבודות שוות ערך, לפי הענין.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.