ידועים בציבור

מיהם הידועים בציבור?

ידועים בציבור הם בני זוג החיים יחד תחת קורת גג אחת, מנהלים משק בית משותף ומתנהגים כזוג לכל דבר ועניין כלפי הציבור, מבלי שנישאו כדת משה וישראל.

השיקולים העומדים מאחורי החלטת בני זוג שלא להינשא כדת וכדין

בשנים האחרונות התרבו המקרים בהם בני זוג חיים בצוותא חדא ללא חופה וקידושין, כאשר קשת השיקולים העומדים מאחורי החלטה זו הינה רחבה ומגוונת, ובין היתר :

*השיקול הכלכלי – פעמים רבות נמנע מי מבני הזוג מלהינשא כיוון שמשמעות הנישואין לגביו/ה הינה הפסקת קבלת קצבה ו/או גמלה ו/או כל תשלום אחר המגיעים לו/ה עפ"י החוק ו/או הסכם, לדוגמא: אלמנות, הסכם גירושין.

*השיקול האידיאולוגי/מצפוני – ישנם רבים המתנגדים לנישואים עפ"י הדת ומעדיפים לעגן את יחסיהם במסגרת של נישואין אזרחיים בלבד.

*השיקול ההלכתי – ישנם בני זוג רבים המעוניינים להינשא, אולם עפ"י הדת מנועים מלעשות כן, הואיל והם מוגדרים כ"פסולי חיתון", כגון: כהן וגרושה, נישואים מעורבים וכו'.

מעמד הידועים בציבור אינו שווה ערך למעמד בני הזוג נשואים

ככלל, מעמדם של בני זוג ידועים בציבור נחות מבחינה משפטית מזה של בני הזוג הנשואים. הרציונל העומד מאחורי כלל זה הינו כי רמת המחויבות ההדדית המאפיינת בני זוג נשואים הינה רמת מחויבות גבוהה ולא בנקל יכול מי מבני הזוג להשתחרר ממנה, זאת בעוד רמת המחויבות הקיימת בין ידועים בציבור משתנה ממערכת זוגית אחת לשנייה ותלויה כל כולה ברצונו הטוב (והחופשי!) של כל אחד מבני הזוג.

כך למשל, בעוד שידועים בציבור זכאים אך ורק לזכויות אשר הוענקו להם במפורש בחוק ובפסיקה אשר ניתנה לאורו, הרי שזכאותם של בני זוג נשואים הינה לכלל הזכויות הניתנות במפורש ובמשתמע, באופן אוטומטי.

כאשר ידוע/ה בציבור פלוני/ת רוצה להוכיח את מעמדו/ה ככזה/ו, עליו/ה נטל ההוכחה כי התקיימו שני התנאים לכך: חיי משפחה וניהול משק בית משותף.

לאחר שהוכחה התקיימותם של תנאים אלו, יוכל מי מבני הזוג הידועים בציבור לטעון

לחלקו ברכוש המשותף ואף לזכות לקבלת מזונות הידועה בציבור !!!

חשיבות עיגון מערכת היחסים של הידועים בציבור באמצעות הסכם שיתוף

בני זוג רבים בוחרים לעגן את מערכת יחסיהם בהסכם שיתוף המפרט ומבהיר את טיב יחסיהם, מעמדם האחד לעומת השני, מערכת הזכויות והחובות ביניהם במיסוד הקשר ובהתרתו, זכויותיהם ברכוש הקיים והנצבר במהלך מערכת היחסים המשותפת וכיו"ב.

יתרונותיו של הסכם מעין זה עולים על חסרונותיו, שכן הוא עוזר בהגדרת טיב הקשר בין בני הזוג לבין עצמם ומשמש כמורה נבוכים לבעיות ולדילמות העלולות לצוץ במהלך החיים המשותפים. יצוין, כי הסכמות בני זוג לעניין ילדיהם המשותפים, גם אם הן מעוגנות בהסכם כתוב, אין בהן כדי להגביל את זכות הילדים לפנות לבית המשפט בתביעת מזונות נפרדת ועצמאית.

בסיום הקשר בין בני הזוג ישמש הסכם השיתוף בסיס משפטי להסדרי פירוד. בני זוג אשר ערכו הסכם זה יהיו כפופים למערכת המשפט האזרחית אשר תדון ותקבע במקרה של מחלוקת ביניהם לאור עקרונות ההסכם ורוחו. בהיעדר הסכם ובאין הסכמה בין בני הזוג – יפנו הצדדים לבית המשפט לענייני משפחה להסדרת תנאי הפרידה, ובלבד שהוכיחו חיים כידועים בציבור.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד אסף מאור, בטלפון נייד: 050-6413999 או בטלפון המשרד: 08-9102050.