מדריך לנפגע בתאונת דרכים

דיווח למשטרה ואישור משטרה

במידה וארעה תאונת דרכים בה יש נפגעים, יש להזעיק את המשטרה למקום התאונה.

במידה והמשטרה לא הוזעקה למקום התאונה, על נפגע, או אדם מטעמו, לגשת לתחנת משטרת התנועה שבתחום אחריותה ארעה התאונה, ולדווח על התאונה בהקדם האפשרי.

בפנייה אל המשטרה, על הפונה לבצע את הפעולות הבאות:

*לציין תאריך, שעה ומקום התאונה.

*לציין פרטי כלי הרכב והאנשים המעורבים בתאונה (אם פרטים אלו ידועים).

*להציג תעודת זהות.

*להציג תעודה רפואית (כגון מכתב שחרור מחדר מיון).

*כאשר הנפגע הוא נהג הרכב, יש להציג בנוסף לנ"ל גם רישיון רכב, רישיון נהיגה ותעודת ביטוח חובה.

מדוע יש צורך באישור המשטרה?

לצורך כיסוי הטיפול בנפגעי תאונות דרכים, מבקש בית החולים להמציא אישור משטרתי בגין מעורבות בתאונת דרכים. את האישור מעביר ביה"ח לחברת הביטוח הנושאת בעלות הטיפול.

פינוי ע"י אמבולנס

במידה ונפצעת בתאונת דרכים, יש להזעיק למקום התאונה ניידת מד"א על מנת שזו תדאג לתת לך את הטיפול המיידי והראשוני הטוב ביותר. ממקום התאונה, תועבר לבית החולים לצורך המשך טיפול.

למד"א פריסה ארצית של ניידות לטיפול נמרץ ואמבולנסים המוזעקים ע"י המשטרה ו/או כל גורם אחר.

התשלום למד"א בגין פינוי נפגע מתאונת דרכים הינו באחריות חברות הביטוח ו/או המוסד לביטוח לאומי (היה והמדובר בתאונת עבודה).

טיפול בחדר מיון

נפגעי תאונות דרכים הנזקקים לטיפול רפואי, מגיעים לחדרי המיון של בתי החולים.

התשלום עבור הטיפול בחדר המיון הינו באחריות חברות הביטוח ו/או המוסד לביטוח לאומי (היה והמדובר בתאונת עבודה) ובכפוף להצגת אישור משטרה על התאונה לביה"ח.

טיפול רפואי בקהילה (קופת חולים)

לאחר השחרור מביה"ח, מומלץ לנפגע להמשיך את הטיפול הרפואי לו הוא זקוק במסגרת קופ"ח בה מבוטח הנפגע, ושם מתנהל תיקו הרפואי. כיום, מחייב חוק ביטוח בריאות ממלכתי את קופות החולים לתת טיפול רפואי לנפגעי תאונות דרכים, כחלק מסל השירותים. קופות חולים אלה זכאיות להחזרים מחברות הביטוח בגין הוצאותיהן לטיפולים אלה.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.