דיני עבודה

שכר מינימום

חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 הזכות לשכר מינימום בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "החוק"), עובד שמלאו

קרא עוד ←

החזר הוצאות נסיעה

כיסוי הוצאות הנסיעה צריך להיות כיסוי ריאלי עבור הוצאה של העובד בגין נסיעותיו לעבודה וממנה, לפי התעריף זול ביותר. עובד

קרא עוד ←

שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 היקף יום עבודה ושבוע עבודה יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה, ושבוע עבודה

קרא עוד ←

שיווי זכויות האישה

חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951 החוק נועד להבטיח שוויון מלא בין המינים בכל הנוגע לזכויות החברתיות ולזכויות בתחומי העבודה. שוויון

קרא עוד ←